حلقه کاتبان kateban.com kateban.com گفتگو با سایت کتابخانه مجلس https://ayyam.kateban.com/post/2796 fa این گفتگو کمی قدیمی است اما شاید بد نباشد اینجا دیگر بار منتشر شود؛ گفتگویی است با سایت کتابخانه مجلس http://www.ical.ir/index.php… تصویر برداری از نسخ خطی به صورت دیجیتالی از قم و مشهد آغاز شد اما اینکه بدین سهولت کتابها در اختیار مراجعین ساحت مجازی قرار گیرد، این کار کتابخانه مجلس بوده است. ]]> kateban.com گفتگویی درباره نسخه های خطی با سایت میراث مکتوب https://ayyam.kateban.com/post/2795 fa ]]> kateban.com همراه با محسن مهدی در محضر معلم ثانی https://ayyam.kateban.com/post/2794 fa ]]> kateban.com استاد محمد تقی دانش پژوه، کتابشناس و دوستدار فلسفه https://ayyam.kateban.com/post/2793 fa ]]> kateban.com جلد بیست و دوم دائرة المعارف بزرگ اسلامی https://ayyam.kateban.com/post/2792 fa ]]> kateban.com فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا) https://ayyam.kateban.com/post/2791 fa ]]> kateban.com فؤاد افرام البستانی https://ayyam.kateban.com/post/2790 fa ]]> kateban.com زیارت نامه ها و متن های ادعیه شیعی. قسمت دوم: اندر اصالت متن زیارت عاشوراء https://ayyam.kateban.com/post/2753 fa ]]> kateban.com زیارت نامه ها و متن های ادعیه شیعی. قسمت اول: بحثی درباره دعای ندبه https://ayyam.kateban.com/post/2751 fa ]]> kateban.com یک سری جدید برای انتشار چاپ های نسخه برگردان و متون تصحیح شده در زمینه های مختلف علوم اسلامی و تاریخی https://ayyam.kateban.com/post/2729 fa ]]> kateban.com ارتباط دو کتاب الملخص و الذخیره (نسخه ای با توضیحات تکمیلی) https://ayyam.kateban.com/post/2689 fa ]]> kateban.com سرنوشت يک روايت ساختگی درباره نهم ربيع https://ayyam.kateban.com/post/2648 fa ]]> kateban.com روايتی جديد و منتشر نشده از تاريخ الأئمه و سهم حسين بن حمدان الخصيبي https://ayyam.kateban.com/post/2644 fa ]]> kateban.com كتابی کلامی بر اساس مذهب اشعری، اهدایی به خواجه نظام الملک (۱) https://ayyam.kateban.com/post/2622 fa ]]> kateban.com داستان شگفت آور یک نسخه خطی https://ayyam.kateban.com/post/2602 fa این مقاله را چند سال پیش نوشته ام. الآن گمان می کنم باید در اصالت مهر منتسب به کتابخانه شاهرخ تیموری بر روی این نسخه خطی تردید کرد. دلیلش را با خواندن مقاله متوجه خواهید شد. ]]> kateban.com یادداشتها درباره آثار شریف مرتضی https://ayyam.kateban.com/post/2563 fa ]]> kateban.com یادداشتی از دکتر سید حسین مدرسی طباطبایی درباره یک متن تاریخی https://ayyam.kateban.com/post/2545 fa ]]> kateban.com گفتگو با مجله مهرنامه درباره پاتریشیا کرون https://ayyam.kateban.com/post/2540 fa ]]> kateban.com نوشته ای از دکتر حسین مدرسی درباره معنا و مفهوم امامت در تشیع https://ayyam.kateban.com/post/2532 fa ]]> kateban.com درباره کتاب سلوة العارفين وأنس المشتاقين https://ayyam.kateban.com/post/2531 fa ]]> kateban.com رويکرد پژوهشی پاتريشیا کرون https://ayyam.kateban.com/post/2524 fa ]]> kateban.com غزالی خوانی در مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون https://ayyam.kateban.com/post/2519 fa ]]> kateban.com وضعیت تأسف آور پژوهشهای تاریخی و دینی در ایران در آینه سایت نور (مجلات) https://ayyam.kateban.com/post/2514 fa ]]> kateban.com درباره پاتریشیا کرون https://ayyam.kateban.com/post/2506 fa ]]> kateban.com پاتریشیا کرون و مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون https://ayyam.kateban.com/post/2499 fa ]]> kateban.com کتابی جدید و ابتکاری درباره تحول مفهومی و تاریخی تکفیر در تمدن اسلامی از نظر تا عمل https://ayyam.kateban.com/post/2498 fa ]]> kateban.com نهج البلاغه در میان زیدیه ایران و یمن https://ayyam.kateban.com/post/2495 fa نویسنده این سطور تاکنون در مقالات متعدد خود درباره این موضوع سخن گفته که اولین آن مقاله ای بود که در مجله معارف پانزده سالی پیش منتشر شد. در آن برای نخستین بار مطالبی را درباره هویت واقعی علی بن ناصر سرخسی و ارتباط اعلام نهج البلاغه او با محافل زیدی ایران منتشر کردم (شماری از نویسندگان بعداً همان مطالب را در طی مقالاتی دیگر عرضه و تکرار کردند). چند ماهی پس از انتشار آن مقاله نویسنده این سطور در سفری به یمن به نسخه ای کهنسال از اعلام نهج البلاغه که همراه نسخه ای ارزشمند از متن خود نهج البلاغه در یکی از کتابخانه های خصوصی یمن موجود است دست یافت که همان زمان طی یادداشتی در مجله شهاب قم معرفی شد. از آن زمان تاکنون اسناد زیادی در رابطه با روایت نهج البلاغه به دست آورده ام که برخی از آنها را در مقالات متعدی عرضه کرده ام و برخی نیز در مقاله مستقلی تدوین شده که در دفتر دوم کتاب از گنجینه های نسخه های خطی منتشر خواهد شد. در مقاله ای هم که با زابینه اشمیتکه در رابطه با سنت تحصیلی عبد الله بن زید العنسی منتشر کرده ایم در پیوست آن مفصلاً در این زمینه مطالبی را عرضه کرده ایم. اینجا تنها یادداشتی که سالها پیش در سایت کاتبان منتشر شد را باز نشر می کنم. ]]> kateban.com چند نکته درباره تاریخ جامع ایران https://ayyam.kateban.com/post/2479 fa ]]> kateban.com کتابی ناشناخته از سنت تصوف خراسان https://ayyam.kateban.com/post/2472 fa ]]> kateban.com اسلام در ایران و مسئله اسلام مدنی https://ayyam.kateban.com/post/2467 fa ]]> kateban.com متون و بررسی تحلیلی و تاریخی اجازات زیدیه: پروژه ای در دست انجام در مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون https://ayyam.kateban.com/post/2465 fa ]]> kateban.com تحلیل متنی و گفتمانی دعای ندبه https://ayyam.kateban.com/post/2463 fa ]]> kateban.com ابن وهب: يک دانشمند و اديب امامی مذهب فراموش شده ( نمونه ای از "انسان گرايی ادبی" در تشيع) https://ayyam.kateban.com/post/2461 fa این مقاله چند سال پیش در سایت کاتبان چاپ شد و بعد هم در کتاب بررسیهای تاریخی منتشر شد که کتابخانه مجلس آن را منتشر کرده است ]]> kateban.com تحلیلی متفاوت از ادبیات ملل و نحل نگاری و سهم آن در شکل گیری فرقه های مذهبی https://ayyam.kateban.com/post/2457 fa ]]> kateban.com شیعه شناسی در غرب: بررسی رویکردها https://ayyam.kateban.com/post/2445 fa ]]> kateban.com مساهمت شريف مرتضی در علم کلام معتزلی: آخرین اخبار درباره چاپ چند اثر جدید از او در دانش کلام https://ayyam.kateban.com/post/2421 fa ]]> kateban.com بازسازی دو کتاب در حوزه ملل و نحل نگاری https://ayyam.kateban.com/post/2423 fa ]]> kateban.com کتابی درباره نسخه های خطی یمن https://ayyam.kateban.com/post/2422 fa ]]> kateban.com