لینک های روزانه
  برای ما بنویسید  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۴۰٫۱۱۶ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۳۸

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  مقالات مهر ۱۳۹۴
  در این صفحه نکاتی که اینجا و آنجا درباره آثار شریف مرتضی یادداشت کرده ام را به تدریج می نویسم. ۱- نسخه خوبی از تنزیه الأنبیاء در کتابخانه چستربیتی هست به شماره ۳۸۱۱ موجود است که کامل است و شایسته بهره وری در تصحیح متن کتاب. ۲- نسخه ای از کتاب ذریعه مرتضی در کتابخانه مجلس موجود است به شماره ۳۷۹۴ که حتماً باید در تصحیح مجدد کتاب به کار گفته شود. این نسخه که به خط فاضل...
  شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۹:۰۳