لینک های روزانه
  برای ما بنویسید  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۴۰٫۱۱۶ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۳۸

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  مقالات ارديبهشت ۱۳۹۴
  اتان کلبرگ، محقق مطالعات شيعی، ساليانی پيش در يادداشتی، فهرستی خلاصه از مطالعات در حوزه تشيع را در مجامع آکادميک غربی و خاور شناسی به دست داد. پس از آن هم تاکنون به دلايل مختلف و از آن جمله تحولات سياسی مطالعات در حوزه تشيع تداوم داشته و حتی فزونی گرفته است. مطالعات اوليه در اين حوزه عمدتا محدود به بررسی انديشه های تشيع امامی در زمينه های حقوقی و کلامی بود و برخی...
  پنجشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۲:۵۰
  در بررسي نسخه های مختلف آثار شريف مرتضی با رساله ها و گفتارهايی از او بر می خوريم که با وجود اهميت آنها تاکنون مورد اعتنا قرار نگرفته و در لا به لای نسخه های خطی مجموعه های مختلف پنهان مانده و توجه کسی را به خود جلب نکرده است. مجموعه ای از اين آثار همينک در دست آماده سازی است که بناست امسال آن مجموعه را منتشر کنیم. فهرست رسائل و آثاری که در اين مجموعه همينک در دست...
  سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۵
  در کتاب المعتمد في اصول الدين نوشته متکلم برجسته معتزلی محمود الملاحمي الخوارزمي (د. ۵۳۶ ق)، نقلهايی مهم از پاره هايی از آثار دو متکلم دانشمند يکی ابو عيسی الوراق و ديگری حسن بن موسی النوبختي آمده است که از اهميت بسيار برخوردارند؛ نقلهايی مستقيم و نسبتا مطول از هر دو کتاب که تاکنون بسياری از آنها در جای ديگری به دست نيامده بود و از اينرو بی نهايت اهميت دارند. آنچه...
  سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱:۰۳
  انتشارات بریل کتابی در دست انتشار دارد در زمینه نسخه های خطی یمن که با کوشش زابینه اشمیتکه و دو تن از همکارانش فراهم شده است. در این کتاب که مجموعه ای از مقالات را شامل می شود موضوعات مختلفی درباره نسخه های خطی زیدی، سنی و معتزلی و نیز نسخه های سنتهای غیر مسلمان در یمن مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این مقالات درباره ردیه ای است از یوسف البصیر، از متکلمان سنت...
  سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱:۰۰