لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۲۹٫۴۴۶ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۶ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۳۸
  بازدید از این یادداشت : ۲۳۶

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  انتشارات بریل کتابی در دست انتشار دارد در زمینه نسخه های خطی یمن که با کوشش زابینه اشمیتکه و دو تن از همکارانش فراهم شده است. در این کتاب که مجموعه ای از مقالات را شامل می شود موضوعات مختلفی درباره نسخه های خطی زیدی، سنی و معتزلی و نیز نسخه های سنتهای غیر مسلمان در یمن مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این مقالات درباره ردیه ای است از یوسف البصیر، از متکلمان سنت قرائیم که بر مذهب بهشمی بوده و هوادار قاضی عبد الجبار و آن را در رد بر معاصرش ابو الحسین بصری که می دانیم در پاره ای از مهمترین مسائل کلامی مخالف بهشمیان بود نوشته است. در این مقاله متن این ردیه همراه با مقدمه ای تحلیلی منتشر شده است (به کوشش اشمیتکه، انصاری و مادلونگ).

  مقاله دومی که در آن از من و با همکاری همکارم یان تیله چاپ شده درباره شرح سلیمان بن عبدالله الخراشی است بر التحصیل تألیف حسن بن محمد الرصاص، عالم و متکلم بی همتای زیدی یمن در سده ششم قمری که متن آن به تازگی در تهران به صورت چاپ نسخه برگردان منتشر شد. در این مقاله درباره این متن و شارح آن و اهمیت متن و شرح سخن گفته ایم.
  مقاله سومی هم در آن هست به کوشش و تألیف زابینه اشمیتکه و من که در واقع شامل متن، توضیحات و بررسی جایگاه یکی از متون ارزشمند در سنت اجازه نویسی در میان زیدیه است، با محوریت زیدیان نیمه اول سده هفتم قمری در یمن. این مقاله ادامه متن هایی است که در بررسی همین سنت توسط ما در دست آماده سازی و انتشار است و اهمیت زیدیان را در تحول علوم عقلی و نقلی اسلامی و همچنین سهم آنان را در انتقال آثار و در ضمن سنتهای مدرسی نشان می دهد
  سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱:۰۰
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت