لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۲۹٫۴۴۵ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۵ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۳۸
  بازدید از این یادداشت : ۳۳۸

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  در این صفحه نکاتی که اینجا و آنجا درباره آثار شریف مرتضی یادداشت کرده ام را به تدریج می نویسم.
  ۱- نسخه خوبی از تنزیه الأنبیاء در کتابخانه چستربیتی هست به شماره ۳۸۱۱ موجود است که کامل است و شایسته بهره وری در تصحیح متن کتاب.
  ۲- نسخه ای از کتاب ذریعه مرتضی در کتابخانه مجلس موجود است به شماره ۳۷۹۴ که حتماً باید در تصحیح مجدد کتاب به کار گفته شود. این نسخه که به خط فاضل جواد کاظمی صاحب شرح زبده در اصول فقه است با نسخه ای از سوی او مقابله شده که که بر ابن ابی الحدید قرائت شده بوده است. می دانیم که ابن ابی الحدید خود شرحی بر این کتاب مرتضی تألیف کرده بوده است که متأسفانه از میان رفته است. از این رو با توجه به عدم وجود نسخه های کهنه سال از ذریعه مناسب است این نسخه در تصحیح مجدد کتاب حتماً دیده شود.
  ادامه دارد...
  شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۹:۰۳
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت